Daily News

ကၽြန္ေတာ္တို့ ဒီလို အခြင့္အေရးမ်ိဳး တသက္ႏွင့္ တကိုယ္ ခံစားခဲ့ၾကရဖူးပါလား

ကၽြန္ေတာ္တို့ ဒီလို အခြင့္အေရးမ်ိဳး တသက္ႏွင့္ တကိုယ္ ခံစားခဲ့ၾကရဖူးပါလား
***************************************

ေလာ့စ္ အိန္ဂ်ဲလိစ္ ၿမိဳ့ တရား႐ုံး အေဆာက္အအုံ ၁၃ ထပ္ ႐ြိ တရားခြင္ တခုတြင္ ျဖစ္သည္။

အျမဳက သံသယ ႐ြိသူ ေမာင္းႏွင္လာေသာ ကားေနာက္ဖုံး ထဲတြင္ ကရစ္စတယ္ မက္ ေဆးျပား ၂.၄ ေပါင္ ႏွင့္ ေငြသား ေဒၚလာ ၈၆,၀၀၀ သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့ျမဳ ပင္ ျဖစ္သည္။

ရဲ အရာ႐ြိ၏ ထြက္ခ်က္အရ ၎တို႔ ကင္းလွည့္ကားသည္ သံသယ႐ြိသူ၏ ကားေနာက္တြင္ လိုက္ပါလာခဲ့သည္။ သံသယ ရွိသူသည္ မီးပြိဳင့္တြင္ ကားကို ရပ္ၿပီး ညာေကြ႕ ေကြ႕လိုက္သည္။ (ေျမာက္အေမရိကတြင္ အႏၲရာယ္ မ႐ြိဟု ယူဆက ညာေကြ႕ေကြ႕ခြင့္ ရွိသည္)

ကားေမာင္းသူ၏ လုပ္ရပ္သည္ မည္သို့မၽွ ယာဥ္စည္းကမ္းကို ေဖါက္ဖ်က္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ သို့ေသာ္ ရဲပတၱေရာင္ ကားက ကားေပၚရွိ အခ်က္ျပ မီးကို ဖြင့္လိုက္ကာ ကားကို ရပ္ခိုင္းလိုက္သည္။ ေရွ႕က ကားသည္ ခ်က္ျခင္း ရပ္ ေပး လိုက္ၿပီးေနာက္ ကားထဲတြင္ လိုက္ပါလာသူသည္ အနီး႐ြိ ေဈးဆိုင္တန္းမ်ား ႐ြိရာသို႔ ထြက္ေျပး သြားခဲ့သည္။

ဤသည္ကို ေတြ႕လိုက္ရေသာ ရဲမ္ားက က်န္ရစ္သူ ယာဥ္ေမာင္းအား ေသနတ္ႏွင့္ ခ်ိန္ၿပီး ကားထဲျမ ထြက္ခိုင္းကာ ေျမႀကီးေပၚတြင္ ဝမ္းလ်ား ေမွာက္ေစကာ လက္ထိပ္ခတ္လိုက္သည္။

ထို့ေနာက္ တကိုယႅဳံးကို ပြတ္သတ္ၿပီး လက္နက္ပါ မပါ ရွာေဖြကာ ရဲကား၏ ေနာက္ခန္းတြင္ ထိုင္ခိုင္းလိုက္ သည္။ ထို့ေနာက္ ၎၏ ကားကို ရွာခြင့္ျပဳရန္ ခြင့္ေတာင္းသည္။ သို့ေသာ္ ဖမ္းဆီးခံရသူက ရွာခြင့္မေပးဟု ေခါင္းမာစြာ ျငင္းဆန္ခဲ့သျဖင့္ ရဲမ္ားက ေရဒီယိုျဖင့္ ဌာနခ်ဳပ္အား အေၾကာင္းၾကားကာ အနံ႕ခံ ေခြးကို လႊတ္ေပး ရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

တနာရီခန႔္ အၾကာတြင္ အနံ့ခံေခြး ေရာက္လာၿပီး ကားပတ္ပတ္လည္ကို ရွာေဖြရာ ေနာက္ဖုံးတြင္ တစုံတရာ ရွိေနေၾကာင္း သိသြားၿပီး ရဲမ္ား အဖို႔ ကားကို ရွာေဖြရန္ ဖမ္းထားသူထံ ျမ ခြင့္ေတာင္းစရာ မလိုဘဲ ျဖစ္နိုင္ေျခ ရွိေသာ အေၾကာင္းရင္း probable cause ျဖင့္ ရွာေဖြခြင့္ ရသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ဤသို့ျဖင့္ မူးယစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အတူ လက္ပူးလက္ၾကပ္ မိသြားခဲ့သည္။

သို့ေသာ္ တရားသူႀကီးက သက္ေသ ခံ ပစၥည္းမ်ားကို တရား႐ုံးသို့ တင္သြင္းခြင့္ ပ လပ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ အျမဳျမာ ၿပိဳလဲသြားခဲ့ရေလသည္။

တရားခံ ေရွ႕ေန ျမ ရဲအရာ႐ြိအား ျပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္ရာမွ သံသယ ရွိသူသည္ မည္သည့္ ယာဥ္စည္းကမ္းကို မခ်ိဳးေဖါက္ပါဘဲလၽွက္ ႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ရပ္တန႔္ခိုင္းခဲ့ရသနည္း။

ရဲမ္ားက ခရစ္စမတ္ ရာသီ ျဖစ္၍ ကင္းလွည့္ရင္း ထုံးစံရွိသည့္ အတိုင္း ယာဥ္စည္းကမ္း လိုကၷာသူမ္ားကို ၾကက္ဆင္ အခမဲ့ ဝယ္ယူခြင့္ လက္မွတ္ ခ်ီးျမႇင့္ရန္ ရပ္ခိုင္း ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ဤသည္ကပင္ ရဲမ္ား က အျမားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ဖြဲ႕စည္းပုံ၏ စတုတၳ ျပင္ဆင္ခ်က္ အရ နိုင္ငံသား တဦးအေပၚ ျပစ္မွု တစုံတရာ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ခိုင္လုံသည္ဟု အေၾကာင္းျပခ်က္ ႐ြိမြသာ အိမ္၊ ကား၊ ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားကို ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြ သိမ္းဆည္းခြင့္ ရွိသည္ဟု ဆိုကာ အာဏာ အႀလဲသုံးစား ၿခိမ္းေျခာက္မွုကို ဟန႔္တားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခု အမွုသည္ ယခင္က သံသယ မ႐ြိပါဘဲ ကားကို ရပ္ခိုင္းၿပီးမွ ကားထဲျမ လူ ထြက္ေျပး၍ သံသယ ရွိလာၿပီး ရွာေဖြ ဖမ္းဆီးျခင္းသည္ မည္သို့ေသာ ပစၥည္းမ်ိဳး လက္ပူးလက္ၾကပ္ႏွင့္ မိေစဦး၊ နိုင္ငံသား တဦးအား ဥေပဒမဲ့ ရွာေဖြ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမွ ကာကြယ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ စတုတၳ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဆိုကာ တရားသူႀကီးက ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို့ နိုင္ငံသားမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ထိုသို႔ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အခိုင္အမာ ကာကြယ္ျခင္း ခံခဲ့ရပါေသလာ၊ တရား႐ုံးမ်ားသည္ ရဲက ဖမ္းဆီးလာေသာ တရားခံမ္ားကို အျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္က မ်ားေပသည္။

လက္ရွိ ဖက္ဆစ္ စစၻီလူးမ္ား၏ လုပ္ရပ္ကေတာ့ လူၾလႏၼသားမ္ား အဆင့္သာ ျဖစ္၍ ကၽြန္ေတာ္ ရည္ညႊန္းေျပာဆိုလိုျခင္း မဟုတ္။

အထကၠ အမြုၾသား အျမဳလာကို ၾကည့္လၽွင္ တရားခံသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းသူ ျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွား ေနေသာ္လည္း ၎၏ နိုင္ငံသား အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည့္ ရွုေဒါင့္မွ အျမဳကို ပလပ္ လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုေကရစီ နိုင္ငံေတာ္တြင္ ေနထိုင္ရေသာ နိုင္ငံသားမ်ား အဖို႔ လုံျခဳံစိတ္ခ်စြာ ေနထိုင္ခြင့္ ေရရး သည္သာ ပဓာန ျဖစ္သည္ ဆိုကာ တရားဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ေပးထားသည္ကို ေျပာလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို့ လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္း တခုလုံးသည္ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ မွားယြင္းစြာ စီမံခန႔္ခြဲ ခံခဲ့ၾက ရသည္မွာ ၾကာျမင့္လွၿပီ ျဖစ္သည္။

ကိုးကား – The Crossing by Michael Connelly

Leave a Comment