Daily News

အာဏာသိမ္းမွုႏွင့္ အပယၡံတို႔၏ ေလာက

အာဏာသိမ္းမွုႏွင့္ အပယ္ခံတို့၏ ေလာက
*************************************

ဧရာဝတီ၏ သတင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ေဆာင္းပါးရွင္ နိုင္သစ္က အာဏာသိမ္းမွုတြင္ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဗိုလ္သန္းေရႊ ႏွင့္ ဗိုလ္သိန္းစိန္ တို့ ပါဝင္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္ကို “Myanmar Military Chief staged a coup. But he did not act alone” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ ျဖင့္ ေရးသားလာသည္ကို ေကာက္ႏွုတ္တင္ျပလိုက္ပါသည္။

စစ္တပ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္သမိုင္းတြင္ အျမင့္ဆုံး အဖြဲ႕အစည္း တခု အျဖစ္ အာဏာကို မလြတ္တမ္း ဆုပ္ကိုင္ထားနိုင္ေရး ဆိုေသာ လမ္းစဥ္ျဖင့္ အာဏာရွင္ လက္ေဟာင္းႀကီး ဗိုလ္သန္းေရႊ ႏွင့္ သမၼတေဟာင္း ဗိုလ္သိန္းစိန္ တို့က မင္းေအာင္လွိုင္၏ အာဏာသိမ္းမွုကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္မွာ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္မရွိေပ။

အကယ္၍ USDP သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၂၅% အထိ အနိုင္ရရွိခဲ့ပါက အာဏာသိမ္းဖို့ မရွိေပ။ မင္းေအာင္လွိုင္၏ စစ္တပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅% ႏွင့္ ေပါင္း၍ အစိုးရ ဖြဲ႕နိုင္မည့္ အေနအထား ေရာက္ရွိလာ နိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ (ထိုသို့ျဖစ္ေရး ေသခ်ာေစရန္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းႀကီးမ်ားအား ဆြဲထုတ္၍ ပါတီေထာင္ခိုင္းကာ ဝန္းရံခိုင္းခဲ့ၾကျပန္သည္)

ေနာက္ပိုင္း မင္းေအာင္လွိုင္ သမၼတ ျဖစ္ေရး မျဖစ္ေရးသည္ သူ ႏွင့္ USDP ဥကၠ႒ အၾကား အားၿပိဳင္ရမည့္ အတြင္းေရး ကိစၥ အျဖစ္သာ က်န္ေပေတာ့မည္။

သို့ေသာ္ USDP သည္ ၆.၄% သာ အနိုင္ရရွိသြားခဲ့ၿပီး NLD သည္ ၈၃% ေက်ာ္ျဖင့္ အျပတ္အသတ္ အနိုင္ရရွိ သြားခဲ့သည္။

ထိုရလဒ္သည္ မင္းေအာင္လွိုင္ အဖို့ ၎ သမၼတ ျဖစ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ ပ်က္စီး သြားခဲ့သည့္ အျပင္ စစ္တပ္ အတြက္ပါ မျဖစ္မေန အာဏာသိမ္းရဖို့ ျဖစ္လာသည္။ ထိုသို့ မလုပ္ခဲ့လၽွင္ NLD သည္ နိုင္ငံတြင္းရွိ နိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၿမိဳ့ျပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးႏွင့္ ေပါင္း၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရးအေပၚ မျဖစ္မေန တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ လုပ္လာၾကေတာ့မည္ကို ရိပ္စားမိေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံတြင္လည္း ျမန္မာသမိုင္းတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းပင္ စစ္တပ္၏ နိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မွု က႑ကို ထည့္သြင္းထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းႏွင့္ အတူ စစ္တပ္သည္ နိုင္ငံတကာ က်င့္ဝတ္ သိကၡာႏွင့္ ညီေသာ တပ္မေတာ္ ျဖစ္လာေရး ဆိုသည္ကို ေဘးခ်ိတ္လာခဲ့သည္။ ဗိုလ္ေနဝင္း၏ ၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္း ပုံတြင္ ထိုကဲ့သို့ တစြန္းတစပင္ ထည့္သြင္း ေဖၚျပခဲ့ျခင္းမ်ိဳး မရွိေပ။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလၾကာရွည္လာသည္ႏွင့္ အမၽွ ျပင္းထန္လာေသာ နိုင္ငံတကာ ဖိအား မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို့ ဒဏ္ခတ္ခံရမွုမ်ားမွ လြတ္ရာလြတ္ေၾကာင္း ျဖစ္ရန္ ႀကံစည္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ စုေပါင္း ေရးဆြဲခဲ့သည့္ အသြင္မ်ိဳး ဖန္တီးခဲ့ေသာ္လည္း အဓိက ႀကိဳးဆြဲခ်ယ္လွယ္ခဲ့သူသည္ အာဏာရွင္ေဟာင္း သန္းေရႊပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို အေကာင္
အထည္ေဖၚဖို့ တာဝန္က်လာသူမွာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဗိုလ္သိန္းစိန္သည္ ၂၀၀၄ တြင္ SPDC ၏ အတြင္းေရးမွူး-၁ ျဖစ္လာၿပီး ၂၀၀၇ တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာဝန္ ယူခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း အမ်ိဳးသား ညီလာခံကို ဖြဲ႕စည္းပုံေရးဆြဲေရး အတြက္ ဦးတည္ ေပးလာခဲ့သည္။

၎ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တႏွစ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ လူေပါင္း ၁၄၀,၀၀၀ အသက္ဆုံးရွုံးခဲ့ရသည့္ ေသမင္း တမန္ နာဂစ္ မုန္တိုင္းႀကီး ၾကားမွပင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ အတင္းအက်ပ္ လုပ္ကာ အတည္ျပဳ ျပဌာန္း ခဲ့ၾကသျဖင့္ “နာဂစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ” အျဖစ္ ေခၚေဝၚသမုတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ဗိုလ္သန္းေရႊ၏ မ်က္စိထဲတြင္ေတာ့ သိန္းစိန္သည္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တဦးထက္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး တဦး ႏွင့္ ပိုတူေန၍ လူႀကိဳက္မ်ားလွေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ယွဥ္နိုင္မည့္သူ ဟု ရွုျမင္လာခဲ့သည္။

သိန္းစိန္၏ သမၼတရာထူး အထိ တက္လွမ္းလာခဲ့သည့္ ကာလတေလၽွာက္လုံး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေတာက္ေလၽွာက္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘဝျဖင့္ ေနလာခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ သိန္းစိန္ အတြင္းေရးမွူး -၂ အျဖစ္ မခန႔္အပ္မွီ လအနည္းငယ္အတြင္းမွာပင္ ဒီပဲယင္း လုပ္ႀကံမွုႀကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

၂၀၁၀ တြင္ ဗိုလ္သိန္းစိန္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယူနီေဖာင္းကို ခၽြတ္ကာ USDP ဥကၠ႒ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္ နိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့ရာ NLD အပါအဝင္ ပါတီ အေတာ္မ်ားမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကသျဖင့္ USDP သည္ ၿပိဳင္ဖက္မရွိ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အနိုင္ရရွိလာခဲ့သည္။ ဗိုလ္သိန္းစိန္ ႏွင့္ သူ၏ ေနာက္လိုက္မ်ား ေအာင္ပြဲခံေနခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဘဝျဖင့္ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၆ ရက္အၾကာတြင္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၾကသည္။

ထိုအခ်ိန္မတိုင္မီ အထိ ၂၀၀၃ ေနာက္ပိုင္း နိုင္ငံတြင္း ျဖစ္ေပၚ ခဲ့မွုမ်ားတြင္ ဗိုလ္သိန္းစိန္သည္ သန္းေရႊ ႏွင့္ ေမာင္ေအး ၿပီးလၽွင္ တတိယ အႀကီးဆုံး ရာထူးကို ဆုပ္ကိုင္ထားသူ ျဖစ္၍ တာဝန္အရွိဆုံးလူ ျဖစ္ခဲ့သည္ကို ေမ့ေလ်ာ့ထား၍ မရေပ။ ၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးအား အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့မွု၊ နာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီးဒဏ္ ခံခဲ့ရၿပီး အသက္မေသဘဲ က်န္ရစ္သူမ်ားကို အကူအညီေပးရန္ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ နိုင္ငံတကာ အကူ အညီမ်ားကို စနစ္တက် ပိတ္ဆို့ ဟန႔္တားခဲ့မွု ႏွင့္ နိုင္ငံေရး အရ သေဘာကြဲလြဲသူ အမ်ားအျပားကို ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္ကာ အက်ဥ္းခ်ထားခဲ့မွုမ်ား တို့ပင္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ တြင္ေတာ့ စီစဥ္ထားသည့္ အတိုင္း ဗိုလ္သိန္းစိန္သည္ သမၼတ ျဖစ္လာခဲ့ေခ်ၿပီ။ ထို့အတြက္ ဗိုလ္သန္းေရႊ ၏ လမ္းျပေျမပုံကို တာဝန္ယူ အေကာင္အထည္ ေဖၚရဖို့ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ စစ္တပ္သည္ ၎တို့ စီစဥ္ခဲ့သည့္ အတိုင္း တေသြမတိမ္း အေကာင္အထည္ ေဖၚနိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္သန္းေရႊ စိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ “အရပ္သား” သမၼတ လည္း ရွိလာခဲ့ၿပီး နိုင္ငံတကာအား ေျပရာေျပေၾကာင္း ျဖစ္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုလည္း ျပန္လႊတ္ေပးနိုင္ခဲ့သည္။

ဤသို့ျဖင့္ ျမန္မာသည္ “ပုံမွန္” နိုင္ငံ ဘဝ ျပန္ေရာက္လာခဲ့သည္။

ဗိုလ္သိန္းစိန္သည္ ထိုသို့ ပုံမွန္ နိုင္ငံ ဘဝျပန္ေရာက္လာသည့္ အေနအထားတြင္ ယခင္အတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္သြား ၍က မျဖစ္ေတာ့ေပ။ “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး” ဟု ကင္ပြန္းတပ္ခံရေအာင္ႏွင့္ စစ္တပ္အတြက္ အက်ိဳးရွိရာ ရွိေၾကာင္းလည္း ျဖစ္လာရေအာင္ လွည့္ဖ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မ်ားက ကပ္ပါလာခဲ့သည္။ နိုင္ငံကို တံခါး ဖြင့္ေပးဖို့ လိုအပ္လာသည္။ သို့ေသာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရမည့္ နိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စစ္တပ္၏ ဦးေဆာင္မွု အခန္းက႑ ကို ခ်ိန္ခြင္လၽွာ ညီေအာင္ ညႇိေပးရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထို့အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး ဆိုသည္မ်ားကို စစ္တပ္၏ ဩဇာ ဆက္လက္ လႊမ္းမိုးထားနိုင္ေရး ဆိုသည့္ ေဘာင္အတြင္းမွ ေဆာင္ရြက္ ေပးလာခဲ့သည္။

ထို မူေဘာင္အတြင္း မွ သိန္းစိန္သည္ တခါမၽွပင္ လြတ္ထြက္ မသြားေအာင္ လုပ္ေပးနိုင္ခဲ့သည္။ ျပည္သူအမ်ား စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးနိုင္ရန္ တခဲနက္ ေတာင္းဆိုလာသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေပးေရးကို ေယာင္၍မၽွပင္ တို့ထိ ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

သို့ေသာ္ သူ႔အား ျမန္မာျပည္၏ “မီေခးလ္ ေဂါဘာေခ်ာ့” ဟု အမည္ရလာေစမည့္ အျခားေသာ သိသာ ထင္ရွား ေစမည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ိဳးမ်ားကို လုပ္လာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘာမားပင္လၽွင္ အေမွာင္ထု ထဲက တလက္လက္ ထြက္ေပၚလာသည့္ အလင္းေရာင္တန္း အျဖစ္ ေခၚေဝၚ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို့ေသာ္ ဆင္ျခင္ တုံတရား လက္ကိုင္ထားသူ အမ်ားစုကမူ ထိုအလင္းေရာင္တန္းေလးသည္ က်ယ္ျပန႔္သည့္ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး မီးေတာက္ႀကီး အသြင္ ကူးေျပာင္းလာသည့္အထိ ျဖစ္လာမည္ကိုမူ သံသယ ရွိခဲ့ၾကသည္။

ဗိုလ္သိန္းစိန္ သည္ “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ‌ေရး သမား” ျဖစ္လာသည္ႏွင့္ သူ႔အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးမ်ားလည္း အလိုလို ေနရင္း “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သမား” မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ နိုင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားက တေလးတစား ဆက္ဆံလာခဲ့ၾကသည္။ နိုင္ငံတကာ သတင္းေလာက ႏွင့္ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားပင္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေျပာဆိုလာၾကသည္။

၎တို့အားလုံးသည္ ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားရရွိေရး အတြက္ တန္ဖိုးႀကီးႀကီး ေပးဆပ္ကာ တိုက္ပြဲ ဝင္ခဲ့ရသူမ်ားထက္ ပို၍ လူသိမ်ား ထင္ရွားလာခဲ့ၾကသည္။

တကယ္တမ္းတြင္ သိန္းစိန္သည္ ျမန္မာ နိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္၏ ဦးေဆာင္မွု အခန္းကို ထိခိုက္ေစျခင္း မရွိသည့္ အေပၚယံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုမ်ားကိုသာ သိမ္ေမြ႕စြာ ဖန္တီးသြားခဲ့သူ ျဖစ္သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္အား အျပင္လူ မ်ားအၾကား ထဲထဲဝင္ဝင္ ျမင္ေအာင္ ၾကည့္နိုင္ခဲ့သူ လြန္စြာ နည္းပါးခဲ့သည္။

သို့ေသာ္ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုကမူ ၎တို့ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ဘဝမွ အရပ္သားမ်ား ျဖစ္လာၾကသူမ်ား အေၾကာင္းကို စိတ္ထဲက အလိုလို သိေနၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို့အတြက္ ျပည္သူမ်ားမွ ၎တို့ အေပၚ သေဘာထားသည္ သိန္းစိန္ အစိုးရဖက္မွ ေဖးမေျပာဆိုေနသူမ်ား၊ ပညာရွင္ဆို သူမ်ား၊ အႀကံေပးမ်ား ႏွင့္ လြန္စြာကြဲျပား ျခားနားေနသည္မွာလည္း အဆန္းတၾကယ္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။

သိန္းစိန္သည္ နိုင္ငံကို စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ဆြဲတင္ရန္ မည္သည့္အခါမၽွ စိတ္ဝင္စားမွု မရွိဘဲ စစ္တပ္အလိုက် ေရာသုတ္ ဒီမိုကေရစီ အေနအထားမ်ိဳးေလာက္သာ ဖန္တီးေပးလိုသူ ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ အလိုက် ဆိုကတည္းက ျပည္သူဆႏၵ ႏွင့္ မည္သို့မၽွ ထပ္တူမက်ေတာ့ေပ။ ၎တို့၏ အႏၲိမ ရည္မွန္းခ်က္မွာ တိုင္းျပည္ကို စစ္တပ္ႏွင့္ ၎တို့ လက္ေဝခံ ပါတီမ်ားမွ ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားနိုင္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ေတာ့ သိန္းစိန္သည္ ထိုရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖၚနိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

သိန္းစိန္၏ ဦးေဆာင္မွု ေအာက္တြင္ပင္ USDP သည္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ခြက္ခြက္ လန္ေအာင္ ရွုံးနိမ့္သြားခဲ့ရသည္။ ဗိုလ္သန္းေရႊ ေမၽွာ္မွန္းခဲ့သလို သိန္းစိန္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ အနိုင္မယူ နိုင္ခဲ့ေပ။

ဤသည္က သိန္းစိန္ ၏ အျပစ္ဟူ၍ ေျပာလို့ မရျပန္ေပ။ ျမန္မာျပည္သူ တရပ္လုံးက စစ္တပ္ေထာက္ခံသည့္ တဆည အပါအဝင္ မည္သည့္ ပါတီကိုမဆို ခါးခါးသီးသီး ရြံ့မုန္းေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို့အတြက္ လြတ္လပ္၍ တရားမၽွတစြာ က်င္းပေပးသည့္ မည္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ိဳး မဆို စစ္တပ္ေထာက္ခံသည့္ ပါတီသည္ မည္သို့မၽွ အနိုင္ရစရာ အခြင့္ အလမ္း မရွိေပ။

၂၀၁၆ တြင္ NLD သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ပထမဆုံး အႀကိမ္ အျဖစ္ အရပ္သား အစိုးရကို ဖြဲ႕စည္း လာနိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ယင္းႏွင့္ အတူ စစ္တပ္သည္ ၎တို့အား ဗိုလ္က်ခြင့္ေပးထားသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ျပင္ဆင္ခံရ မည့္ အႏၲရာယ္ႀကီး ႏွင့္ နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ ရင္ဆိုင္လာခဲ့ၾကရေလသည္။ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း USDP သည္ ဥကၠ႒ အသစ္ႏွင့္ပင္ ထပ္မံ အေရးနိမ့္သြားခဲ့ရျပန္သည္။

စစ္တပ္အဖို့မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ခု ႏွင့္ပင္ ၎တို့ တိုင္းျပည္ကို ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားနိုင္ေရးက လမ္းဆုံး သြားၿပီ ျဖစ္သည္ကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ သိျမင္လာၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ထို့အတြက္ အာဏာသိမ္းေရးဆို သည့္ ပလန္ ဘီ ကို ထုတ္သုံးလာၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ ေလ့လာသူ အေတာ္မ်ားမ်ားက စစ္တပ္သည္ ထိုသို့ က်ဴးလြန္မည္ မဟုတ္ေတာ့ဟု တထစ္ခ် ယုံၾကည္ထားခဲ့ၾကသည္။ ဤသည္ကပင္ စစ္ဗိုလ္ ခ်ဳပ္မ်ား၏ စိတ္အေျခအေနႏွင့္ ခံယူထားေသာ နိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ အေပၚ မွားယြင္းစြာ နားလည္ခဲ့ၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

စစ္တပ္၏ နိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ကယ္တင္ရန္ မင္းေအာင္လွိုင္၏ အလွည့္ က်ေရာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

အရပ္သား အစိုးရမွ ၎တို့၏ အတြင္းစည္းထဲသို့ ထပ္မံ ထိုးေဖါက္လာျခင္း မရွိေအာင္ ေဖေဖၚဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ တြင္ မင္းေအာင္လွိုင္သည္ အာဏာသိမ္းယူသည့္ လုပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္လိုက္ေပေတာ့သည္။ ဤသို့ျဖင့္ တိုင္းျပည္ ၏ အေတာင္ေပါက္စ ဒီမိုက‌ေရစီ စနစ္သာမက ျပည္သူတရပ္လုံး၏ အနာဂတ္ကိုပါ တခ်က္တည္း ႏွင့္ ဖ်က္ဆီး ျပစ္ခဲ့ေပေတာ့သည္။

အိုဘာမား၏ “တိုးတက္မွု အလင္းတန္း” ေလးသည္လည္း ဘယ္ေရာက္သြားေပသနည္း၊ မင္းေအာင္လွိုင္၏ ဆရာ့ ဆရာသမားမ်ား ျဖစ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သမား ဆိုသည္မ်ားေကာ ဘယ္သေဝထိုး ကုန္ၾက ေပသနည္း။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သမားမ်ားဟု ခံယူထားသူမ်ားသည္ အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္မွစ၍ တညီတညြတ္တည္း ပါးစပ္ပိတ္ ႏွုတ္ဆိတ္ေနလာခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ပါလား။

ထိုမၽွသာမကေသး သိန္းစိန္လက္ထက္က ဝန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဝဏၠေမာင္လြင္၊ ခင္ရီ၊ ဝင္းရွိန္၊ ပြင့္ဆန္း၊ ေအာင္သန္းဦး၊ ေမာင္ေမာင္အုန္း တို့ပင္ အာဏာသိမ္း အဖြဲ႕တြင္ ျပန္လည္ ပါဝင္လာခဲ့ၾကသည္။ ေမာင္ေမာင္ အုန္းမွ လြဲ၍ က်န္လူမ်ားသည္ နဂိုမူလ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကိုပင္ ရယူနိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တခါက သူတို့ကိုယ္သူတို့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သမားမ်ား ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့မွုမ်ား ဘယ္ေရာက္ ကုန္ၾကေပသနည္း။

က်န္လူမ်ားအားလုံးသည္လည္း အေျခအေနမ်ား တည္ၿငိမ္သြားၿပီဟု ယူဆပါက ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာရန္ အသင့္ေစာင့္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ရေသာ သတင္းရပ္ကြက္မ်ား အဆိုအရ သိရသည္။

အခ်ိဳ့သည္ စိတ္ထဲက၊ အခ်ိဳ့မွာ လူသိရွင္ၾကားပင္ ၎တို့ ေပ်ာ္ရႊင္အားရေနမွုမ်ားကို ထုတ္ေဖၚျပသခဲ့ၾကသည္။ မင္းေအာင္လွိုင္အား သူတို့ ဘဝ ၏ ကယ္တင္ရွင္၊ စစ္တပ္ကို တိုင္းျပည္၏ ဦးေဆာင္မွု အခန္းသို့ ျပန္လည္ ပို့ေဆာင္ေပးနိုင္ခဲ့သူ အျဖစ္ ေက်ာသပ္ရင္သပ္ ခ်ီးမြမ္းခဲ့ၾကသည္။

(၎တို့ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ မဲမသမာမွုဟု စြပ္စြဲ၍ မရေတာ့သည့္ အတူတူ ေအာင့္အီး၍ အာဏာ လႊဲေပးခဲ့ရေသာ္လည္း ငါးႏွစ္အတြင္း ‌ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရကို ျပည္တြင္းတြင္ အယုံအၾကည္ မဲ့လာေစေရး အတြက္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းမ်ားျဖင့္ ဆူပူေအာင္ လုပ္ရန္၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရရွိေရး ႏွင့္ ျပည္ပ အတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာကို ဖန္တီးေပးလာခဲ့သည္။ ထိုတာဝန္ကို မင္းေအာင္လွိုင္က တာဝန္ယူေပးခဲ့ရေလသည္)

ဤသို့ျဖင့္ မင္းေအာင္လွိုင္သည္ ေနာက္ဆုံးတြင္ နိုင္ငံအား စစ္အာဏာရွင္ လက္ေအာက္သို့ ျပန္လည္ တြန္းပို့ခဲ့သူ အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ေခ်ၿပီ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သုံးဦးသည္ ၎တို့ ႏွင့္ လက္ေဝခံမ်ားသာ အခြင့္ထူးခံ ဘဝႏွင့္ တိုင္းျပည္ကို ရာသက္ပန္ အုပ္ခ်ဳပ္ သြားနိုင္မည့္ ယႏၲယားႀကီး တခု တရားဝင္ ေပၚေပါက္လာရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသူ မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သုံးဦးသည္ ျပည္သူတို့၏ ဆႏၵကို လုံးဝေပယ်ာလကန္ ျပဳကာ ျပည္သူမ်ား၏ ေတာက္ပ ေသာအနာဂတ္၊ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ၾကသူမ်ားအျဖစ္ သမိုင္းတြင္ က်န္ရစ္ေတာ့မည့္ လူမ်ားသာ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

(မွတ္ခ်က္ – လက္သည္းဝွက္မ်ားထဲရွိ စာသားမ်ားမွာ မိမိအျမင္သာျဖစ္ၿပီး ေဆာင္းပါးရွင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေပ)

အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္!!!

Cartoon credit – Nikkei Asia Review

Hlasoewai

Leave a Comment