Daily News

သင့္ကိုမ်က္လုံျပဴးအံ့ၾသသြားေစႏိုင္ေလာက္သည့္ တိရိစာၦန္တို႔ ပူေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာဓာတ္ပုံမ်ား

ပုံမ်ားကိုၾကည္ရႈေနသူအေနျဖင့္ေရာ တိရိစာၦန္ေလးမ်ား၏ ညဏ္ရည္ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး စဥ္းစားမိသည့္အခ်ိန္မ်ားရွိခံပါသလား။ယခုဓာတ္ပုံေလေတြကို ျမင္သြားရင္ေတာ့ တိရိစာၦန္လးတို႔၏ ညဏ္ရည္ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အလြန္အံ့ၾသမိေစမွာေသခ်ာပါတယ္။တိရိစာၦန္ေလးတို႔သည္ စကားမေျပာတတ္ေသာ္လည္း အလြန္ပင္ သိတတ္နားလည္မႈရွိေနသူမ်ားျဖစ္ေပသည္။

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


Khoon (For Ialinks)

Leave a Comment